Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Vertimai kompaktiškame VVV lange

Vertimui gauti galima naudoti kelis informacijos paėmimo būdus, kurie pateikia vertimo rezultatus VVV lange.

1. Vertimas ties pelės žymekliu paspaudus klaviatūros klavišo ir pelės mygtuko derinį.

Pelės žymeklis, kurios nors programos lange (tai galima daryti ir pagrindiniame ANGLONO lange), užvedamas ant žodžio, kurį norima išversti.
Vienu metu nuspaudžiamas pasirinktas klavišų derinys, pvz.: klaviatūroje Ctrl ir pelės dešinysis mygtukas (toks yra numatytasis VVV lango iškvietimo derinys, patogesnį vartotojas gali pasirinkti Programos nuostatų lange, temoje VVV)
Pastaba. Tekstų vertimas paveikslėliuose galimas tik pažymėjus langelį Naudoti OCR, kuris yra Programos nuostatų temojos Kita grupėje Teksto atpažinimas. OCR technologija negarantuoja, kad atpažintas tekstas 100 % atitiks paveiksliuke matomam įrašui, todėl reikia vizualiai patikrinti ar verčiamas žodis VVV lange sutampa su matomu ekrane.

Ekrane pasirodo atskiras langelis (VVV langas) su vertimo informacija.
Pastaba. Pateikiamos vertimo informacijos forma ir kiekis priklauso nuo nuostatų, pasirinktų iš mygtuku išskleidžiamo langelio meniu dešinėje, o taip pat papildomų nuostatų, iškviečiamų dešiniojo pelės klavišo paspaudimu, pelės žymekliui esant VVV lange rodomo straipsnelio lauke.

Jei nustatyta vertimo kryptis yra netinkama reikia spustelėti ant trikampės rodyklės, esančios VVV lango viršutiniame kairiajame kampe šalia vėliavėlės. Išskleistame meniu galima pasirinkti kitą vertimo kryptį.

VVV langas su informacija gali savaime užsiverti arba likti matomas iki jo priverstinio išjungimo. Tai priklausomo nuo pasirinktų programos nuostatų, kurias galima pakeisti spustelėjus mygtuką Programos nuostatos.

 

2. Vertimas ties pelės žymekliu paspaudus klaviatūros klavišų derinį.

Pelės žymeklis pastatomas ant žodžio, kurį norima išversti, ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+M.

 

3. Vertimas ties teksto žymekliu paspaudus klaviatūros klavišų derinį.

Teksto žymeklis pastatomas žodyje, kurį norima išversti, ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+C.

 

4. Pažymėto teksto vertimas paspaudus klaviatūros klavišų derinį.

Teksto žymekliu pažymimas žodis, kurį norima išversti, ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+T.
Pastaba. Šis būdas tinkamas programų languose, kuriose tekstą galima redaguoti.

 

5. Iškarpinės vertimas.

Lange Programos nuostatos temoje Pagrindinė nuostatos reikia pažymėti pozicijas Versti iškarpinę ir Iškarpinės žodžius versti VVV lange

Programos lange pažymimas žodis (tai galima daryti ir pagrindiniame ANGLONO lange).
Pažymėtas žodis ar frazė nukopijuojami į iškarpinę (spustelėjus derinį Ctrl+C arba komanda Copy iš kontekstinio meniu)
Pastaba. Yra programų, kurios nesuteikia galimybės kopijuoti teksto. Tokiu atveju vertimui reikia naudoti pagrindinį ANGLONO langą, įvedant tekstą klaviatūra.

Ekrane pasirodo langelis (VVV langas) su vertimo informacija.
Pastaba.
Vertimo krypties keitimas ir lango užvėrimas nustatomi anksčiau minėtu būdu.