Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Angliškos santrumpos
a adjective būdvardis
adv adverb prieveiksmis
attr attributive vart. pažyminiu
aux auxiliary pagalbinis, tarnybinis
card cardinal (numeral) kiekinis (skaitvardis)
comp comparative (degree) aukštesnysis (laipsnis)
conj conjunction jungtukas
demonstr demonstrative (pronoun) parodomasis (įvardis)
emph emphatic (pronoun) pabrėžiamasis (įvardis)
etc. et cetera (lot.) ir kita, ir taip toliau
ger gerund gerundijus
imp imperative (mood) liepiamoji (nuosaka)
impers impersonal (pronoun) beasmenis (įvardis)
indef indefinite (pronoun) nežymimasis (įvardis)
inf infinitive bendratis
int interjection jaustukas, ištiktukas
mod modal modalinis (veiksmažodis); modalinis žodis
n noun daiktavardis
num numeral skaitvardis
ord ordinal (numeral) kelintinis skaitvardis
pI participle I pirmasis dalyvis
pII participle II antrasis dalyvis
part particle dalelytė
pass passive (voice) neveikiamoji (rūšis)
past past tense būtasis laikas
pers personal (pronoun) asmeninis (įvardis)
pl plural daugiskaita
poss possessive (pronoun) savybinis (įvardis)
predic predicative vart. vardine tarinio dalimi
pref prefix priešdėlis
prep preposition prielinksnis
pron pronoun įvardis
refl reflexive (pronoun) sangrąžinis (įvardis)
rel relative (pronoun, adverb) santykinis (įvardis, prieveiksmis)
sg singular vienaskaita
smb somebody kas nors (apie asmenis ir gyvūnus)
smth something kas nors (apie daiktus)
suff suffix priesaga
superl superlative (degree) aukščiausiasis (laipsnis)