Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Lietuviškos santrumpos
air. airiškai, anglų kalba Airijoje
amer. amerikanizmas, anglų kalba JAV ir Kanadoje
anat. anatomija
arab. arabų kalba
archeol. archeologija
archit. architektūra
asm. asmuo
astr. astronomija
austral. australiškai, anglų kalba Australijoje ir N. Zelandijoje
aut. automobilis, automobilizmas
av. aviacija
bažn. bažnytinis terminas
bdv. būdvardis
bibl. Biblija
biol. biologija
bot. botanika
buh. buhalterija
chem. chemija
d. didysis
dgs. daugiskaita, daugiskaitinis
dial. dialektizmas, tarmybė
dipl. diplomatija
dktv. daiktavardis
džn. dažnai, dažniau
ekon. ekonomika
el. elektra, elektrotechnika, elektronika
esam. esamasis laikas
euf. eufemizmas
fam. familiariai
farm. farmacija
filos. filosofija
fin. finansai
fiz. fizika
fiziol. fiziologija
flk. folkloras
fon. fonetika, fonologija
fot. fotografija
geod. geodezija
geogr. geografija
geol. geologija
geom. geometrija
glžk. geležinkelis
gr. graikų kalba; graikiškas
gram. gramatika
her. heraldika
hidr. hidrotechnika, hidrologija
ind. anglų kalba Indijoje ir Pakistane
iron. ironiškai
isp. ispanų kalbos kilmės žodis
ist. istorizmas; istorija
it. italų kalbos kilmės žodis
įv. reikšm. įvairiomis reikšmėmis
jap. japonų kalbos kilmės žodis
JT Jungtinės Tautos
juok. juokaujamai
jūr. jūrininkystė, laivininkystė
kalb. kalbotyra
kar. karyba, karinis terminas
kas. kasyba
kin. kinematografija
klaus. klausiamasis
knyg. knyginis žodis
kom. komercija
komp. kompiuteris, kompiuterijos terminas
kosm. kosmonautika
kt. kitas
kul. kulinarija
kuop. kuopine prasme
l. laikas (gramatine prasme)
lit. literatūrinis, literatūros teorija/istorija;
log. logika
lot. lotynų kalba
mat. matematika
maž. mažybinis
med. medicina
medž. medžioklė
men. menas
menk. menkinamai
metal. metalurgija
meteor. meteorologija
min. mineralogija
mit. mitologija
mok. mokyklinis; mokinių kalboje
muz. muzika; muzikinis
n. naujasis
neig. neigiamas(is); neigiamai
niek. niekinamai
ofic. oficialus
opt. optika
p. pietūs
pan. panašiai
parl. parlamentas
pat. patarlė, priežodis
paž. pažodžiui
plg. palygink
poet. poetizmas
poligr. poligrafija
polit. politika
ppr. paprastai
pr. prancūzų kalbos kilmės žodis
prk. perkeltine reikšme
psn. pasenęs žodis/posakis
psich. psichologija
pvz. pavyzdžiui
r. rytai
rad. radijas; radiotechnika
rel. religija
ret. retai
rus. rusų kalbos kilmės žodis
sen. senovė, senasis
sl. slengas, žargonas
spec. specialus mokslo ar technikos terminas
sport. sportas
stat. statyba
sudurt. sudurtinis
sutr. sutrumpintas; santrumpa
š. šiaurė
šach. šachmatai
šiaur. Anglijos šiaurėje ir Škotijoje vartojamas žodis/posakis
škot. škotiškai, škotų tarmėje
šnek. šnekamoji kalba
teatr. teatras
tech. technika
teig. teigiamas(is); teigiamai
teis. teisė, juridinis terminas
tekst. tekstilė
tel. televizija
tik v. tik vyriškosios lyties asmuo/gyvūnas
t. p. taip pat
v. vakarai
vaik. vaikų kalbos žodis/posakis
vart. vartojama(s)
vet. veterinarija
vid. vidurinis
vksm. veiksmažodis
vns. vienaskaita
vok. vokiečių kalbos kilmės žodis
vulg. vulgariai
zool. zoologija
žr. žiūrėk
ž. ū. žemės ūkis