Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Lango struktūra

Programos langas turi šešis laukus:

1. Kalbų keitimo laukas. Čia išdėstyti mygtukai ir su tautinių vėliavų spalvomis, kurie informuoja apie pasirinktą verčiamų žodžių kalbą ir jas perjungia.

2. Paieškos laukas. Šiame lauke įrašomas žodis, kuriam ieškomas vertimas.

3. Antraštinių žodžių sąrašo laukas. Jis keičiasi perjungiant kalbos keitimo mygtukus. Sąraše pasirinkus žodį pateikiamas jį aprašantis straipsnis.

4. Vertimo laukas. Šiame lauke žodžio straipsnis pateikiamas, kai:

 • paieškos lauke įrašomas žodis;
 • pasirenkamas įrašas antraštinių žodžių sąraše;
 • praeityje žiūrėtų žodžių sąraše pasirenkamas žodis;
 • būsenoje visada viršuje žodis savaime patenka iš iškarpinės;
 • pasirenkamas žodis naudojant vertimą vienu veiksmu (VVV);

  Jei paieškos metu aptinkami keli homonimai (vienodai rašomi, bet skirtingų reikšmių žodžiai), vertimo lauke atskiriama zona, į kurią surašomi visi galimi variantai. Šie žodžiai pateikiami kaip aktyviosios nuorodos. Pelės spragtelėjimu lauke parodomas žodžio straipsnis.

  Žodyno straipsnio pradžioje simboliškai pateikiami antraštinių žodžių dažnumai. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių keturiomis ir t.t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai anglų kalboje sutinkami žodžiai.

  5. Praeities laukas. Čia saugomas praeityje žiūrėtų žodžių sąrašas, kuris keičiasi perjungiant kalbos keitimo mygtukus. Lauką išvalyti (ištrinti sąrašą) galima mygtuku, esančiu po juo.

  6. Programos lango valdymo mygtukų zona (apatinėje dalyje). Iš kairės į dešinę einančių mygtukų paskirtis:

  arba būsenai Visada viršuje įjungti arba išjungti. Vaizdas informuoja apie pasirinktą būseną.

  arba praeityje žiūrėtų žodžių sąrašui išjungti arba įjungti. Vaizdas informuoja apie pasirinktą būseną.

  spausdinti vertimo straipsnį

  keisti programos savybes

  atidaryti pagalbinės informacijos langą

  išjungti programą

  ištrinti praeities žodžių sąrašą

  Kalbų keitimas

  Žodyno lango viršuje yra du skirtingi mygtukai  ir , kurie keičia žodžių paieškos kalbą. Vienas iš jų būna neryškus ( arba ). Perjungiant kalbas mygtukų spalvos ir ryškumas keičiasi. Apie paieškos lauke pasirinktą kalbą informuoja ryškesnių spalvų mygtukas.
  Paieškos būseną galima keisti ir vienu metu nuspaudus klaviatūros klavišus Alt + L arba Ctrl + L


  Vertimas vienu veiksmu

  Programoje įgyvendintas greitas vertimas vienu veiksmu (VVV). Juo galima pasinaudoti dirbant su dauguma programų, veikiančių Windows 2000/XP/Server 2003 operacijų sistemose. Kai kuriais atvejais  matomas tekstas būna pateikiamas specifiniu formatu, pvz., JPG, GIF ir pan., tuomet vertimas vienu veiksmu yra negalimas.

  Naujai įdiegta ir veikianti programa atlieka vertimą vienu veiksmu, kai vienu metu  nuspaudžiami klaviatūros klavišas Ctrl ir dešinysis pelės klavišas. Toks veiksmas atidaro žodyno langą su vertimu to žodžio, ties kuriuo yra pelės žymiklis.

  VVV iškvietimo klavišų derinys keičiamas lange Nustatymai, kuris atidaromas mygtuku . VVV veikia ir pačios programos lange. Naudojant VVV, darbo tempas gerokai greitesnis, nei renkat žodžius paieškos lauke su klaviatūra.

  Be VVV yra ir kitas vertimą spartinantis būdas. Jei programa yra būsenoje Visada viršuje ir į iškarpinę yra kopijuojamas koks nors tekstas, tai pirmasis kopijuojamo teksto žodis automatiškai atsiranda paieškos lauke ir pateikiamas jam artimiausias vertimo straipsnis. Šiuo atveju darbas nėra toks spartus kaip naudojant VVV, kadangi norint gauti vertimą reikia atlikti keletą veiksmų: pažymėti kopijuojamą tekstą, o po to jį nukopijuoti į iškarpinę nuspaudžiant atitinkamą klavišų derinį.


  Ciklinis raidžių įvedimas

  Programoje yra įgyvendintas ciklinis raidžių įvedimo metodas (panašiai, kaip mobiliame telefone). Paieškos lauke galima rašyti lietuvišką žodį, kuriame yra lotyniškos raidės su diakritiniais ženklais: paukščiuku, nosine ir tašku, net neturint operacijų sistemoje įdiegtos lietuviškos klaviatūros tvarkyklės.

  Kai paieškos lauke rašomas žodis turi lotynišką raidę su diakritiniu ženklu, reikia nuspausti klaviatūros mygtuką Ctrl ir jo neatleidžiant spausti mygtuką su atitinkama lotyniška raide tiek kartų, kol pasirodys reikiama raidė. Taip spaudant mygtuką, raidės keičiasi cikliškai (ratu).

  Raidė

  Derinys

  ą Ctrl + a
  č Ctrl + c
  ę Ctrl + e
  ė Ctrl + e e
  į Ctrl + i
  š Ctrl + s
  ų Ctrl + u
  ū Ctrl + u u
  ž Ctrl + z

  Būsena Visada viršuje

  Mygtuku Visada viršuje keičiama programos būsena. Tai leidžia žodyno langą matyti virš visų kitų naudojamų programų langų. Apie esamą būseną informuoja paveiksliukas ant mygtuko:

  vaizdelis su knyga viršuje informuoja, kad būsena Visada viršuje yra įjungta

  vaizdelis su knyga po langu išjungta.

  Programa būsenoje Visada viršuje reaguoja į kopijuojamo į iškarpinę teksto pirmąjį žodį ir automatiškai pateikia atitinkamą vertimo straipsnį.


  Žiūrėtų žodžių sąrašas

  Mygtuku Praeitis įjungiamas arba išjungiamas laukas, kuriame rodomas jau žiūrėtų žodžių sąrašas. Lietuvių ir anglų kalboms sudaromi atskiri tokių žodžių sąrašai, jie pildomi automatiškai. Kiekvienos kalbos sąrašas rodomas priklausomai nuo pasirinktos kalbos ir saugomas atskirai iki programos išjungimo. Išjungus praeities lauką, įsimintų žodžių sąrašas nepakinta. Išjungiant ir įjungiant praeities lauką keičiasi ir paveiksliukas ant mygtuko:

  išskleistas sąrašas praeities laukas yra rodomas,

  suvyniotas sąrašas praeities laukas nerodomas.

  Mygtuku galima ištrinti visą žiūrėtų žodžių sąrašą. Kiekvienos kalbos sąrašas trinamas atskirai.

   

  Šiame lauke spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu iššoka kontekstinio meniu komandos "Kopijuoti" ir Trinti įrašą.

  Spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu ant komandos Kopijuoti, į iškarpinę nukopijuojamas esamas žiūrėtų žodžių sąrašas.

  Spragtelėjus ant komandos Trinti įrašą, iš sąrašo ištrinamas tik pažymėtas įrašas.


  Programos savybių keitimas

  Programoje galima keisti žodžio straipsnio pateikimo užlaikymo laiką, pasirinkti klavišų nuspaudimo derinį, kuriuo atliekamas vertimas vienu veiksmu ir kiti pakeitimai.

  Visi keitimai atliekami lange Nustatymai/Settings, kuris atidaromas mygtuku

  Šliaužiklis keičia vertimo straipsnelio užlaikymo laiką. Jis gali būti nustatomas nuo 0 iki 5 sekundžių. Greitai renkantiems tekstus šis laikas gali būti 1 sekundė, lėčiau renkantiems jis gali būti didinamas iki 5 sekundžių. Kuo laiko tarpas ilgesnis, tuo mažiau nereikalingų tarpinių įrašų bus praeities lange, kurie atsiranda automatiškai po kiekvieno žodžio straipsnio atidarymo.

  Pirmą kartą paleidus įdiegtą programą, vertimas vienu veiksmu iškviečiamas nuspaudus vienu metu klaviatūros klavišą Ctrl ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą. Šį derinį galima pasikeisti į kitą. Nustatymų lange pasirinkite labiau priimtiną variantą, atskirai klaviatūrai ir atskirai pelei.

  Nustatymų pakeitimus užfiksuoja mygtukas Gerai/OK .

 •