Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Straipsnelio sandara VVV lange

VVV lange pateikiama informacija suskaidyta į atskiras dalis, pažymėtas piktogramomis, simboliškai nurodančiomis informacijos šaltinį bei jos pobūdį. Atskirų informacijos šaltinių rodymą galima išjungti mygtukais iš meniu, išskleidžiamo lango dešinėje.

 

VVV lange rodomame straipsnelyje naudojamos piktogramos turi tokias reikšmes:

             žodžio vertimas nerastas, bet yra nuoroda į kitą žodį (pvz.: corpora žr. corpus),

             tokio teksto vertimo nerasta jokiame žodyne,

            rastas antraštinis žodis iš Piesarsko žodyno ir jo vertimo variantai,

       indeksu žymimi surasti leksiniai homonimai (indeksas 1-6),

            žodyne rasta frazė, kurioje yra ieškomas žodis ir jos vertimas. Žemiau pateikiamos nuorodos ir į kitas frazes su tuo pačiu žodžiu,

            rastas antraštinis žodis ar frazė iš tezauro (anglų k.aiškinamojo žodyno). Žemiau pateikiami aiškinamieji straipsneliai pagal kalbos dalis, simboliškai vaizduojamas piktogramomis:

             daiktavardis,

             būdvardis,

             veiksmažodis,

             modalinis ar funkcinis veiksmažodis,

             prieveiksmis,

             įvardis,

             prielinksnis,

             dalelytės ar priesaga,

             dalyvis,

             skaitvardis,

             jungtukas,

             priedėlis, priešdėlis,

             jaustukas,

             artikelis, determinantas,

             gerundijus,

             trumpinys,

             skyrybos ženklas, ženklas,

             nežinoma k.d. arba niekur kitur nepriskirtina,

             rastas įrašas vartotojo žodyne,

            vienos eilutės teksto fragmentas ties pelės žymikliu VVV lango iškvietimo momentu,

             pranešimas apie išjungtas lango funkcijas,

             vykdomas vertimas naudojantis internete veikiančia viešąja mašininio (automatinio) vertimo paslauga,

             mašininio vertiko pasiūlytas frazės vertimas,

             mašininio vertimo serverio klaida arba jis nepasiekiamas,

             mašininio vertimo serveris nepasiekiamas.