Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Vertimai kompaktiškame VVV lange

VVV lange nereikia pasirinkti vertimo krypties, nes tai įvyksta automatiškai, kai tik tekstas paimamas vertimui. Vertimui gauti galima naudoti kelis informacijos paėmimo būdus, kurie pateikia vertimo rezultatus VVV lange. Šis langas ekrane gali būti rodomas pastoviai arba atveriamas tik po užklausos.

1. Automatinis žodžio vertimas ties pelės žymekliu po 3 sekundžių. Tai įvyksta, kai pelės žymeklis nejudinamai stovi ant pasirinkto žodžio. Toks vertimo būdas galimas VVV langelyje įjungus mygtuką . Taip galima išverti žodžius net iš tokių vietų, kuriose tekstas paprastai dingsta po bet kokio veiksmo klaviatūra.

2. Vertimas ties pelės žymekliu su klaviatūros klavišo ir pelės mygtuko deriniu. Verčiama, kai pelės žymeklis laikomas ties norimu žodžiu ir paspaudžiamas klaviatūros klavišo ir pelės mygtuko derinys.

Pelės žymeklis, gali būti bet kurios programos lange (tai galima daryti ir pagrindiniame ANGLONO lange), užvedamas ant žodžio, kurį norima išversti.
Vienu metu nuspaudžiamas pasirinktas klavišų derinys, pvz.: klaviatūroje Ctrl ir pelės dešinysis mygtukas (toks yra numatytasis VVV lango iškvietimo derinys, patogesnį vartotojas gali pasirinkti Programos nuostatų lange, temoje VVV)
Pastaba. Tekstų vertimas paveikslėliuose galimas tik pažymėjus langelį Naudoti OCR, kuris yra Programos nuostatų temojos Kita grupėje Teksto atpažinimas. OCR technologija negarantuoja, kad atpažintas tekstas 100 % atitiks paveiksliuke matomam įrašui, todėl reikia vizualiai patikrinti ar verčiamas žodis VVV lange sutampa su matomu ekrane.

Ekrane pasirodo atskiras langelis (VVV langas) su vertimo informacija.
Pastaba. Pateikiamos vertimo informacijos forma ir kiekis priklauso nuo nuostatų, pasirinktų iš mygtuku išskleidžiamo langelio meniu dešinėje, o taip pat papildomų nuostatų, iškviečiamų dešiniojo pelės klavišo paspaudimu, pelės žymekliui esant VVV lange rodomo straipsnelio lauke.

Jei nustatyta vertimo kryptis yra netinkama reikia spustelėti ant trikampės rodyklės, esančios VVV lango viršutiniame kairiajame kampe šalia vėliavėlės. Išskleistame meniu galima pasirinkti kitą vertimo kryptį.

VVV langas su informacija gali savaime užsiverti arba likti matomas iki jo priverstinio išjungimo. Tai priklausomo nuo pasirinktų programos nuostatų, kurias galima pakeisti spustelėjus mygtuką Programos nuostatos.

3. Vertimas ties pelės žymekliu (rodyklė) su klaviatūros klavišų deriniu. Pelės žymeklis (rodyklė) pastatomas ant žodžio, kurį norima išversti, ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+M.

4. Vertimas ties tekstiniu žymekliu (vertikalus brūkšnys) paspaudus klaviatūros klavišų derinį. Teksto žymeklis pastatomas žodyje, kurį norima išversti, ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+C.

5. Pažymėto teksto (išskirtas fonu) vertimas paspaudus klaviatūros klavišų derinį. Pervedus teksto žymekliu per žodį, kurį norima išversti, jis pažymimas ir vienu metu nuspaudžiami klaviatūros klavišai Ctrl+Shift+T.
Pastaba. Šis būdas tinkamas programų languose, kuriose tekstą galima redaguoti.

6. Iškarpinės vertimas.

Programos lange pažymimas žodis (tai galima daryti ir pagrindiniame ANGLONO lange).Pažymėtas žodis ar frazė nukopijuojami į iškarpinę (spustelėjus derinį Ctrl+C arba komanda Copy iš kontekstinio meniu). Ekrane pasirodo langelis (VVV langas) su vertimo informacija.
Pastaba. Lange Programos nuostatos temoje Pagrindinė nuostatos reikia pažymėti pozicijas Versti iškarpinę ir Iškarpinės žodžius versti VVV lange.

7. Įrašyto žodžio vertimas.

Yra programų, kurios nesuteikia galimybės kopijuoti teksto ar ji išgauti kitu būdu. Tokiu atveju VVV lange atveriamas meniu su paieškai skirtu teksto įvedimo lauku. Čia įrašomas žodis ir spaudžiamas klaviatūros klavišas ENTER. Informacija bus ieškoma pagal nustatytą vertimo kryptį.

Virtualios klaviatūros lauke parašytas žodis taip pat gali būti nukreiptas vertimui VVV lange.

Teksto įvedimo lauke įrašytas žodis, vertimui į VVV langą, nusiunčiamas mygtuku arba klavišų deriniu Shift+Enter.