Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Veiksmai pagrindiniame lange

Veiksmų seka dirbant pagrindiniame lange, priklauso nuo vartotojo pasirinktos lango būsenos, todėl gali nežymiai skirtis nuo aprašytos.

 1. Paruošiamas programos langas patogiam jos naudojimui.
  Pastaba. Programa įjungta su gamintojo nustatymais Numatytasis atveria langą su mygtukais išskleidžiamais skirtuku Pradžia (1). Jei langas yra glaustas (nesimato didieji komandiniai mygtukai), spustelėjus ant skirtuko Pradžia – paslėpti komandiniai mygtukai laikinai išsiskleidžia ir išlieka matomi iki spustelėjimo ant bet kurio mygtuko esančio šioje grupėje. Būsenos juostoje esantis mygtukas   išskleidžia arba paslepia komandinius mygtukus, kurie reikalingi vertimo krypties keitimui ir paieškos būdo pasirinkimui.

 2. Komandinių mygtukų grupėje Kryptis (2), pasirenkamas mygtukas, nustatantis vertimo kryptį (mygtukai Iš anglų arba Iš lietuvių).
  Pastaba. Spustelėjus ant vertimo krypties mygtuko, jis išlieka pažymėtas (išskiriamas kitokia spalva), todėl, jei tinka ankstesnis pasirinkimas, šio veiksmo kartoti nereikia. Jei įjungtas glaustas lango rodymas, vertimo kryptį galima nustatyti mygtukais, esančiais sparčiosios prieigos įrankinėje arba tiesiog spustelėti klaviatūroje klavišų derinį Ctrl+E (Iš anglų) arba Ctrl+L (Iš lietuvių).

 3. Teksto įvedimo lauke rašomas žodis arba frazė, kurį norite išversti. Rašant žodį su įjungtu mygtuku
  Naudoti paieškos suflerį
  , kuris yra prieš lauką, sąrašų lauke (5) bus siūlomi žodžiai iš žodyno (sufleruojama). Sąraše, kurį pateikia sufleris, pamačius reikiamą žodį ar frazę, pele arba klaviatūros mygtukais su rodyklėmis (aukštyn, žemyn) galima pasirinkti tinkamą įrašą. Priklausomai nuo programos nustatymų, vertimo straipsnelis (6) pasirodo automatiškai po nustatyto laiko arba paspaudus klaviatūros klavišą ENTER. Tai greičiausias vertimų paieškos būdas dirbant su pagrindiniu langu. 
  Rašant žodį su išjungtu mygtuku Naudoti paieškos suflerį, reikės pasirinkti paieškos būdą. Jei komandų grupėje Paieška pažymėtas paieškos būdas Jums tinka (mygtukas išsiskiria fonu), įvedus tekstą, galima spausti klaviatūros klavišą ENTER arba po neilgo laiko tarpo paieška gali prasidėti savaime (tai priklauso nuo pasirinktų nuostatų).  Jei pasirinktas paieškos būdas netinka – žemiau bus nurodyta kaip pasirinkti kitą būdą.
  Pastaba. Tekstą galima rinkti kompiuterio arba ekranine klaviatūra, automatiškai įkelti iš iškarpinės, pasirinkti iš lauko gale išskleidžiamo meniu sąrašo ir kitais būdais. Užlaikymas, po kurio savaime prasideda paieškos procesas, įjungiamas ir keičiamas Nuostatų lange, temoje Paieška.

 4. Komandų grupėje Paieška pasirenkamas mygtukas, vykdantis paieškos procesą norimu būdu. Spustelėjus paieškos mygtuką Žodžių arba Konteksto, jis išlieka pažymėtas (išskiriamas kitokia spalva) ir nereikalauja pakartotinio pasirinkimo vykdant savaiminę paiešką naujai įvestam žodžiui. Po Žodžių mygtuku esanti trikampė rodyklė žemyn išskleidžia meniu, kuriame yra vienkartinio veikimo paieškos komandos Antraštėse, Pagal pradžią arba Apytikslė. Šios komandos po suveikimo pažymėtomis neišlieka.
  Pastaba. Paieškos būdą galima pasirinkti ir sparčiosios prieigos įrankinėje, jei vartotojas ten įkėlė reikiamus paieškos mygtukus.

 5. Įvykdytas paieškos procesas Sąrašų polangyje suformuoja galimų pasiūlymų sąrašą, kuris priskiriamas skirtukui Radiniai. Šio sąrašo turinys ir forma priklauso nuo pasirinkto paieškos būdo. Radinių sąraše automatiškai pažymima eilutė su įrašu, geriausiai atitikusiu paieškos kriterijus. Sąraše šalia įrašų esančios piktogramos nurodo, kokiuose žodynuose buvo surasti vertimo straipsneliai su tuo įrašu.
  Pastaba. Spustelėjus ant sąrašų skirtuko Mano žodžiai bus pateikti įrašai su Vartotojo žodyno žodžiais, o spustelėjus ant sąrašų skirtuko Istorija, bus pateikiami anksčiau žiūrėtų straipsnelių antraštiniai žodžiai. Spustelėjus ant bet kurio įrašo sąraše, jis pažymimas, o straipsnelių polangyje pateikiamas jo vertimo straipsnelis.

 6. Straipsnelių polangyje automatiškai parodomas straipsnelis. Ryškiau matomas skirtukas padeda nustatyti, kuriam iš žodynų priklauso rodomas straipsnelis (skirtukai gali būti rodomi virš straipsnelio arba jo apačioje). Spustelėjus kitą skirtuką, pateikiamas atitinkamo žodyno straipsnelis (jei tik tame žodyne buvo rastas ieškomas žodis).