Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Teksto įvedimo laukas

Teksto įvedimo laukas skirtas tekstinei informacijai įkelti (žodžius arba frazes) ir pradėti vertimo straipsnelių paiešką.

Kairėje lauko pusėje esantis pirmas mygtukas skirtas naujai paieškai atlikti pagal tuo metu lauke esantį žodį. Šios paieškos metu suformuojamas naujas Radinių sąrašas, kurio centru tampa pasirinktas žodis.

Mygtukas įjungia suflerį rinkimo režimui. Šis režimas, rašant tekstą teksto įvedimo lauke, sąrašų lauke rodo besikeičiančius artimiausius antraštinius žodžius iš žodyno, kurie gali būti pasirinkti vertimui.

Dešinėje esantis mygtukas , su žemyn nukreipta maža rodykle, išskleidžia sąrašą su įrašais. Naujai įjungtoje programoje sąrašas būna tuščias ir pildosi tik darbo metu. Į šį sąrašą patenka tik tie įrašai, kuriems jau buvo atlikta vertimo paieška paspaudus klaviatūros klavišą Enter. Jei paieškos lauke įvedus žodį ar frazę nebuvo paspaustas klavišas Enter, lauke esantis tekstas į sąrašą neįtraukiamas. Įrašai šiame meniu kaupiami tik iki programos išjungimo.

Lauko gale dešinėje esantis mygtukas su šluotos vaizdu išvalo paieškos lauke matomą įrašą, paruošdamas vietą naujo teksto įvedimui su klaviatūra.
Pastaba. Įrašai šiame sąraše skiriasi nuo Istorijos sąraše kaupiamų įrašų.

Žodžiai į teksto įvedimo lauką gali būti įkeliami įvairiais būdais:

  • Įrašomi kompiuterio arba virtualia (ekranine) klaviatūra.
  • Savarankiškai įkeliamas tekstas iš iškarpinės (lauke pastačius tekstinį žymeklį, spustelėjus dešinį pelės klavišą ir iš atverto kontekstinio meniu pasirinkti komandą Paste arba su klavišu deriniu Ctrl+V ).
  • Automatiškai paimami žodžiai, patenkantys į iškarpinę (kopijuojant pažymėtą tekstą su klavišu deriniu Ctrl+C arba su komanda Copy ), kai Pagrindinių nuostatų lange pažymėtas langelis prieš Versti iškarpinę.
  • Įkeliami įrašai iš sąrašų Radiniai, Mano žodžiai ar Istorija – dvigubu spustelėjimu ant pasirinkto įrašo.
  • Dešinėje lauko pusėje spustelėjus mygtuką (žemyn nukreipta rodykle) ir pasirinkus įrašą iš išskleisto meniu (rodomi paieškos lauke jau buvę žodžiai, kurių vertimų paieška buvo vykdyta spustelėjus klavišą Enter).
  • Atidarant pagrindinį langą iš kompaktiško VVV lango.
  • Straipsnelio lauke pažymėjus žodį ir iš kontekstinio meniu, kuris išskleidžiamas dešiniu pelės mygtuko spustelėjimu, pasirinkus vieną iš penkių paieškos komandų.