Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Komandos išskleidžiamos skirtuku Redagavimas

Skirtukas Redagavimas turi dvi komandų grupes: Vartotojo straipsneliai ir Istorijos įrašai.

Grupėje Vartotojo straipsneliai esančios komandos suteikia galimybes tvarkyti savo arba kitų vartotojų sukurtų žodynų straipsnelius. Grupėje yra trys komandiniai mygtukai, iš kurių du tampa aktyvūs tik Sąrašų polangyje pasirinkus skirtuką Mano žodžiai.

  • Mygtukas   Pridėti   pateikia langą, kuriame gali būti pildomas naujas vartotojo žodyno straipsnelis.
  • Mygtukas   Redaguoti  yra aktyvus tik tuomet, kai sąrašų polangyje yra pasirinktas skirtukas Mano žodžiai ir sąraše pažymėtas įrašas, kurio straipsnelį ketinama redaguoti. Mygtuku atidaromas straipsnelio redagavimo langas su esama informaciją.
  • Mygtukas   Šalinti  yra aktyvus tik tuomet, kai sąrašų polangyje yra pasirinktas skirtukas Mano žodžiai. Juo išskleidžiamas meniu, kuriame galima pasirinkti straipsnelių šalinimo būdą:

    Komanda  Šalinti pasirinktus straipsnelius šalina tik sąraše Mano žodžiai pažymėtus įrašus, o komanda Šalinti visus straipsnelius šalina visus įrašus, esančius aktyviame (atvertame) Vartotojo žodyne.

Grupėje Istorijos įrašai yra trys mygtukai, kuriais valdomi ir tvarkomi žiūrėtų žodžių istorijos įrašai. Du komandiniai mygtukai tampa aktyvūs tik Sąrašų polangyje pasirinkus skirtuką Istorija.

  • Mygtukas  Kaupti įjungia arba išjungia žiūrėtų žodžių istorijos įrašų pildymą sąraše. Šį veiksmą galima atlikti ir su lango apačioje esančios Būsenos juostos komanda kaupiama / nekaupiama.
  • Mygtukas  Kopijuoti  yra aktyvus tik tuomet, kai sąrašų polangyje yra pasirinktas skirtukas Istorija, o žiūrėtų žodžių istorijos sąraše pažymėtas įrašas ar jų grupė. Pažymėti įrašai nukopijuojami į iškarpinę.
  • Mygtukas   Pašalinti yra aktyvus tik tuomet, kai sąrašų polangyje yra pasirinktas skirtukas Istorija. Šiuo mygtuku išskleidžiamas meniu, kuriame galima pasirinkti įrašų šalinimo būdą.
     

Komanda Pašalinti pasirinktus įrašus  pašalina tik istorijos sąraše pažymėtus įrašus, o komanda Pašalinti visus įrašus  pašalina visus sąraše esančius įrašus.