Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Vartotojo žodynų kūrimas ir redagavimas

Skirtuku Redagavimas atveriamos komandos, skirtos dirbti su vartotojo žodyno straipsniais ir žiūrėtų žodžių sąrašais.

Komandų grupėje Vartotojo straipsneliai išdėstyti mygtukai, skirti dirbti su aktyvaus (t. y. vartotojo pasirinkto) žodyno straipsneliais. Grupėje Istorijos įrašai – mygtukai, skirti tvarkyti žiūrėtų žodžių sąrašus.

Naujas žodis į aktyvų (atvertą) vartotojo žodyną pridedamas atsidarius langą Žodyno straipsnelio rašymas. Langas atveriamas pasirinkus skirtuką Redagavimas ir spustelėjus ant komandinio mygtuko Pridėti. Naujo žodžio vertimo straipsnelis formuojamas užpildant atitinkamus laukus, pasirenkant ir pridedant vertimo kalbos dalį bei įrašant komentarus. Dešinėje lango pusėje lauke Straipsnelio peržvalga galima stebėti naujai kuriamo straipsnelio formavimą. Informacija rodoma taip, kaip jis bus pateikiamas žodyno lange.

Vertimo straipsnelio formavimo procedūra yra tokia:

    1. Lauke Antraštinis žodis rašomas anglų kalbos žodis (frazė).

    2. Lauke Tarimas užrašoma žodžio tarimo transkripcija. Specialius tarimo ženklus galima pasirinkti iš lango Tarimo ženklai, kuris išskleidžiamas šalia lauko esančiu trikampiu mygtuku. Pelės spustelėjimas ant pasirinkto ženklo įkelia jį į lauką Tarimas, toje vietoje, kurioje buvo žymeklis.

    3. Lauke Bendroji pažyma įrašoma arba iš meniu pasirenkama vertimą apibūdinanti semantinė arba stilistinė charakteristika (t. y. tam tikras sutrumpinimas). Standartinį sutrumpinimą  galima pasirinkti iš meniu, kuris išskleidžiamas lauko dešinėje esančiu trikampiu mygtuku.

    4. Lauke Kalbos dalies pasirinkimas iš meniu pasirenkama kalbos dalis, kuri bus priskiriama žemiau rašomai vertimo informacijai.


Pastaba. Pasirenkant kalbos dalį (daiktavardį, veiksmažodį, būdvardį ir prieveiksmį), sukuriamas naujas skirtukas, kuris išskleidžia lentelę skirtą pildyti tik atitinkamos kalbos dalies vertimus. Straipsnelyje publikuojamos informacijos eilės tvarką, priskiriamą atskirai kalbos daliai bei jos šalinimas vykdomas mygtukais:

    5. Vertimo tekstas pildomas trijuose lentelės stulpeliuose. Stulpelyje Pažyma įrašomas reikiamas žodis ar frazė arba pasirenkamas iš meniu vertimą apibūdinantis įrašas (sutrumpinimas). Po užrašu Vertimas vietoje laikino teksto „..vertimas čia..“ įrašomas lietuviškas vertimas. Stulpelyje Komentaras įrašomas vertimo žodį paaiškinantis tekstas.

    6. Kiti vertimo variantai, priklausantys tai pačiai kalbos daliai ir esantys tos pačios reikšmės, įrašomi naujose eilutėse. Eilutės rūšiuojamos, pridedamos arba ištrinamos žemiau esančiais mygtukais:
mygtuku Stumti į viršų keičiama pažymėtos eilutės išdėstymo tvarka
mygtuku Stumti žemyn keičiama pažymėtos eilutės išdėstymo tvarka
mygtuku Įterpti viršuje pridedama nauja eilutė virš pažymėtos
mygtuku Papildyti pridedama nauja eilutė žemiau pažymėtos
mygtuku Ištrinti pažymėta eilutė šalinama

    7. Tos pačios kalbos dalies kitos reikšmės vertimams pateikiama nauja lentelė. Kiekvienai pridedamai lentelei priskiriamas eilės numeris, kuris atitinka reikšmės eilę ir yra matomas straipsnelyje, kaip skaičius prie atitinkamos vertimo reikšmės. Reikšmės lentelė pridedama mygtukais, esančiais po lentelėmis ir veikia analogiškai, kaip ir eilučių valdymo mygtukai.
mygtuku Įterpti viršuje pridedama naujų reikšmių grupė virš pažymėtos
mygtuku Papildyti pridedama naujų reikšmių grupė žemiau pažymėtos

    8. Kitos kalbos dalies vertimams užrašyti būtina sukurti naują skirtuką Nauja k. dalis.  Naujas skirtukas pridedamas mygtuku su pliuso ženklu. Pridėtam skirtukui priskiriamas reikalingos kalbos dalies statusas, informacijos pildymas vykdomas kaip aprašyta.

    9. Pildant laukus formuojamas vertimo straipsnelis, kurio vaizdas dešinėje lango pusėje matomas toks koks bus rodomas programos straipsnelių polangyje.

    10. Įsitikinus, kad vertimo straipsnelis tinkamas, mygtuku Išsaugoti jis įtraukiamas į žodyno failą, kuris tuo metu yra atvertas ir naudojamas kaip Mano žodynas.   Mygtuku Išsaugoti, pridėti dar esamas straipsnelis išsaugomas ir pateikiamas langas su tuščiais laukais kitam straipsneliui rašyti. Mygtuku Atšaukti nutraukiami straipsnelio kūrimo ar redagavimo veiksmai neišsaugant jokių įrašų ar pakeitimų.

Esamo vartotojo žodyno straipsnelio redagavimas pradedamas sąrašų polangyje pasirinkus skirtuką Mano žodžiai ir tame sąraše pažymėjus įrašą, kurio vertimo straipsnelį norima redaguoti. Langas su redaguojamu straipsneliu atveriamas komandiniu mygtuku Redaguoti.

P.S.
Naują nežinomą žodį įtraukti į vartotojo žodyną galima ir iš VVV lango.

Kai paieška neranda žodžio vertimo varianto, VVV lange pateikiama ikonėlė su šalia esančiu užrašu Sukurti naują straipsnelį. Pelės spragtelėjimu ant užrašo Sukurti naują straipsnelį atidaromas straipsnelio rašymo langas