Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Greitasis mygtukas

Tai apvalus mygtukas su Anglono piktograma viršutiniame kairiajame programos lango kampe. Pelės spragtelėjimu ant šio mygtuko išskleidžiamas meniu, kuriame yra komandos, skirtos dirbti su programoje naudojamais failais, o taip pat komandos, naudojamos žodžių straipsnelių spausdinimui.

Mygtuku Naujas  atidaromas langas naujam žodyno failui sukurti ir išsaugoti.

Spustelėjus dvigubo mygtuko Atverti  kairiąją dalį, atidaromas langas iš kurio galima pasirinkti norimą žodyno failą, o ant mygtuko užvestas žymeklis išskleidžia meniu su galimybėmis pasirinkti:

  • Mygtuku Pasirinkti  pateikiamas naršymo langas, kuriame galima surasti, pasirinkti ir atverti vartotojo žodyno failą.
  • Mygtuku Paskiausias atveriamas paskiausiai naudotas vartotojo žodyno failas, (ankstesnis nei tas, kuris gamintojo numatytas naudoti).
  • Mygtuku Numatytasis įkeliamas naudojimui gamintojo numatytasis vartotojo žodynas, kuris saugomas, kaip sudėtinė programos dalis, o jo failas negali būti ištrinamas.

Mygtuku Importuoti įkeliami žodžiai iš neatverto (t. y. importavimo metu nenaudojamo) vartotojo žodyno failo į atvertą (t. y. importavimo metu programoje įjungtą) vartotojo žodyną, prijungiant juos prie esamų žodžių.

Mygtuku Išsaugoti kaip   atidaromas langas naujam vartotojo žodyno failui sukurti su naudojamo vartotojo žodyno duomenimis.

Mygtuku Spausdinti  išskleidžiamas meniu su galimybėmis pasirinkti:

  • Mygtuku Spausdinti iš karto paleidžiamas straipsnelio spausdinimas.
  • Mygtuku Spausdinimo nuostatos atidaromas spausdintuvo parametrų keitimo langas.
  • Mygtuku Spausdinimo peržiūra prieš spausdinimą peržiūrima spausdinamoji medžiaga.

Mygtuku Istorija  išskleidžiamas meniu su galimybėmis pasirinkti:

  • Mygtuku Įkelti istoriją atidaromas langas su kuriuo galima ieškoti, pasirinkti ir įkelti anksčiau išsaugotą žiūrėtų žodžių istorijos failą.
  • Mygtuku Išsaugoti atidaromas langas, kuriame galima nurodyti išsaugomo failo pavadinimą su esama žiūrėtų žodžių istorija. Šiam veiksmui atlikti Istorijos sąrašas turi būti pasirinktas ir atvertas peržiūrai.

Apatinėje meniu juostoje yra du mygtukai:

Mygtukas Nuostatosatidaro langą, kuriame galima keisti programos parametrus.

Mygtukas Baigti  programą išjungia.