Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Apie ANGLONAS 2

Anglonas 2Kalba yra pagrindinis tiek atskiro individo, tiek ir visos tautos intelektualinis įrankis. Tik ji mums padeda susikalbėti, reikšti mintis, tiksliai perduoti ir kaupti informaciją apie pasaulį ir mus pačius. Kalba yra ir gamybos pagrindas - nesusikalbėjus, Babelio bokštas taip ir liko nepastatytas. Nenuostabu, kad beveik visuotinai sutariama, jog kalba yra bet kurios tautos išskirtinė vertybė, kurią reikia rūpestingai puoselėti. Tačiau tai nėra sustingusi vertybė – kalba nuolat kinta, tobulėja. Nuo pirmosios ANGLONO versijos pasirodymo praėjo penkeri metai. Per šį laikotarpį sparčiai plėtėsi lietuvių kalbos vartojimo sfera, ji įgijo ir tarptautinį statusą. Taip pat paspartėjo lietuviškos terminologijos kūrimas, vystėsi lietuviška kompiuterinė lingvistika. Šie pozityvūs pokyčiai vienaip ar kitaip atsispindi čia pateikiamoje antrojoje ANGLONO versijoje.

ANGLONAS 2 funkcionalumo ir išvaizdos požiūriu yra visiškai naujas žodynas, žymiai pakito ir jo turinys. Lyginant su 2005 m. versija, naujasis žodynas žymiai išplėstas – jis papildytas tiek bendrinės kalbos žodžiais, tiek ir medicinos, informacinių technologijų, karybos ir kitais terminais. Vien pagrindiniame žodyne dabar pateikiama daugiau kaip 118 000 skirtingų angliškų žodžių ar frazių vertimų į lietuvių kalbą. Žodyno leksika apima tiek bendrinės kalbos žodžius, tiek ir populiariausius įvairių mokslo ir technikos sričių terminus. Labai pakito ir patobulėjo žodžių paieškos sistema. Paieška efektyviai veikia tiek verčiant iš anglų kalbos į lietuvių, tiek ir atliekant atvirkščią vertimą, todėl vartotojas gali pažvelgti į žodynuose esančią informaciją įvairiais aspektais – susirasti ieškomus žodžius ne tik antraštyne, bet ir straipsneliuose esančiose frazėse, rasti panašiai skambančius žodžius. Taip pat vartotojas gali susipažinti su dominančio žodžio vartojimo kontekstu. Kontekstas pateikiamas vartotojui patogiu, vaizdžiu ir kompiuterinėje lingvistikoje populiariu konkordanso pavidalu. Konkordanse ieškomas žodis ir jo formos tampa centrine rodomo teksto ašimi. Šios priemonės gerokai palengvina aktyvų žodyno naudojimą, leidžia geriau pajusti žodžio vartojimo tinkamumą įvairiose situacijose. Naujoji paieškos sistema palengvino ir lietuviško teksto vertimą, paieška atliekama pagal bet kokią žodžio gramatinę formą. Vartotojas žodyne ras daugiau kaip 145 000 skirtingų lietuviškų žodžių ir frazių vertimus į anglų kalbą.

Šalia lietuviško vertimo, vartotojas galės pasinaudoti ir licencijuotu WordWeb Software tezauru – struktūrizuotu anglų kalbos aiškinamuoju žodynu su daugiau kaip 158 000 antraštinių žodžių. Žodžių paieška vienodai atliekama abejuose žodynuose, todėl juose vartotojas suras daugiau kaip 220 000 skirtingų angliškų žodžių ar frazių vertimus į lietuvių kalbą ar jų paaiškinimus tezaure. Vartotojo patogumui sukurta nauja tezauro semantinės informacijos rodymo sistema. Pagrindinio programos lango struktūra ir jo valdymo elementai atitinka licencijuotos 2007 Microsoft® Office Fluent™ vartotojo sąsajos rekomendacijas. Vartotojas gali lengvai suglausti ar išskleisti valdymo priemonių juostą, pasirinkti programos lango spalvų gamą, pakeisti lango užrašų kalbą, sudėti dažniausiai naudojamas komandas į sparčiosios prieigos įrankinę. Žodyno straipsnyje simboliškai pažymėtas (užpildytomis arba tuščiomis žvaigždutėmis) antraštinių žodžių dažnumas, gautas atlikus angliškų tekstų statistinę analizę. Jie pradedančiam skaitytojui padės nuspręsti, kokius žodžius verta atsiminti ir palengvins leksinio minimumo įsisavinimo procesą. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių – keturiomis ir t. t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių – tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai anglų kalboje sutinkami žodžiai.

Atsižvelgus į gausybę pageidavimų, vartotojui pateikta patogi papildomų žodynų kūrimo ir redagavimo priemonė. Vartotojo sukurti žodynai yra automatiškai įtraukiami į vieningą paieškos ir žodžių rodymo sistemą. Atsiveria plačios galimybės žodyno plėtimui įvairių gyvenimo sričių terminais, tipinėmis dokumentų frazėmis ar tiesiog vartotojui trūkstamais žodžiais. Vartotojas gali importuoti ir kitų autorių sukurtus papildomus žodynus bei juos sulieti su savo sukurtaisiais. Papildomi žodynai išsaugojami atskiruose failuose, kad vartotojai galėtų keistis savo sukurtais žodynais. Tai sudaro prielaidas ir komerciniams vartotojo žodynams kurti. Pasinaudodamas mūsų pateikta programine įranga, vartotojas gali kurti ir vėliau platinti savo originalius žodynus. Prieš kiekvieną kūrybingą asmenybę atsiveria plačios erdvės – šimtai tūkstančių angliškų žodžių ir sąvokų, dar niekieno neišverstų į lietuvių kalbą.

Šiame žodyne taip pat pritaikyta moderni vertimo vienu veiksmu (VVV) technologija. Dirbant su dauguma 32-jų bitų programų Windows XP/Vista/7 OS terpėse, žodžio vertimas pateikiamas atlikus tik vieną veiksmą – nuspaudus paties vartotojo pasirinktą klaviatūros ir pelės klavišų derinį. Atskirame žodyno lange yra pateikiamas ties pelės žymekliu esančio žodžio vertimas ar paaiškinimas. Be to, verčiant ties pelės žymekliu esančius tekstus automatiškai atliekama konteksto analizė, todėl vartotojui pateikiama tikimiausių vertimų seka. Naudojimąsi žodynu palengvina ir tai, kad atpažįstamos ne vien antraštinės žodžio formos. VVV lange, šalia žodyninių vertimų, gali veikti ir automatinis angliškų frazių ir teksto ištraukų vertimas į lietuvių kalbą, naudojantis Vytauto Didžiojo universiteto teikiamą mašininio vertimo paslaugą.

Naujojoje versijoje yra nemažai papildomų galimybių, palengvinančių vartotojo darbą su žodynu. Pagalbinė informacijos sistema parodo sutrumpinimų ir specialiųjų ženklų reikšmes – pakanka pelės žymeklį užvesti ant neaiškios vietos, ir po kelių sekundžių bus gautas reikiamas paaiškinimas. Aktyviosios nuorodos padeda greitai susirasti norimą žodžio reikšmę. Specialus praeityje žiūrėtų žodžių langas skaitytojui visada primena jo paieškos veiksmų seką – istoriją, todėl labai paprasta grįžti prie jau žiūrėto žodžio. Šioje žodyno versijoje yra išplėstos valdymo priemonės istorijos sąrašui tvarkyti. Galima įjungti, išjungti, kaupti, kopijuoti, saugoti, įkelti ar ištrinti ten saugomus įrašus, taip pat galima pažiūrėti, kiek kartų buvo žiūrėtas tas ar kitas žodis, dažniausiai žiūrėti pažymimi žvaigždutėmis. Jei kuris žodis dažnai žiūrimas, jį tikrai verta įsiminti. Angliško žodžio ar frazės tarimą galima išgirsti per kompiuterio garso atkūrimo sistemą. Gali būti naudojamas Windows XP/Vista/7 mašininis sintezuotas tarimas arba internetu pateikiamas tarimas žmogaus balsu. Tekstą paieškos lauke galima rašyti ir ekranine klaviatūra, kuri valdoma pele. Šia klaviatūra patogu įvesti lietuvišką tekstą netgi kompiuteryje, kuriame lietuvių kalba nėra įdiegta.

Tikimės, kad daugeliui šis žodynas taps ne tik kalbos mokymosi priemone, laisvalaikio palydovu ar atsitiktiniu padėjėju, bet ir efektyviu kasdieninio darbo įrankiu įvairiausiose veiklos srityse – to nuosekliai siekėme pastaruosius penkerius metus tobulindami šį kūrinį.


Programą, jos apipavidalinimą ir susijusią medžiagą paruošė: Marius Žemaitis, Virginijus Dadurkevičius, Danielius Algirdas Ralys, Jonas Vaičiulis.

 

Archyvas