Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Anglono versijų palyginimas
SAVYBĖS
ANGLONAS
skirtas Windows®

ANGLONAS 2
skirtas Windows ®

Anglonas
skirtas iPhone®

Anglonas
skirtas Android™
Platinama versija 1.1 versija 2.1 versija 1.11 versija 1.2 versija
Platinimo būdas Pateikiama internetu Pateikiama internetu Atsisiunčiama iš
Atsisiunčiama iš
Reikalavimai įrangai
Operacinė sistema Windows®
XP/
Vista/7/8/10/11
Windows®
XP/
Vista/7/8/10/11
iOS
4.3 ar naujesnė
Android™
4.0 ar naujesnė
Diegimui reikia vietos 160 MB 1,2 GB 56 MB 8+60 MB
RAM 128 MB 512 MB
Audio sistema
Žodyno apimtis
Anglų kalbos žodžių ir fazių ≈ 118 000 ≈ 118 000 ≈ 118 000 ≈ 118 000
Lietuvių kalbos žodžių ir fazių ≈ 145 000 ≈ 145 000 ≈ 130 000 ≈ 130 000
Suminis verčiamų žodžių bei posakių skaičius ≈ 263 000 ≈ 263 000 ≈ 248 000 ≈ 248 000
Angliškų žodžių tezauras (aiškinamasis žodynas) ≈ 158 000
Anglų kalbos žodžių ir frazių vertimai bei paaiškinimai ≈ 223 000
Pildomas ir redaguojamas vartotojo žodynas
Vartotojo sąsaja
Užrašai lietuvių arba anglų kalba
Programos naudojimo aprašymas lietuvių kalba
Programos naudojimo aprašymas anglų kalba
Fluent™ vartotojo sąsaja su pasirenkama lango išvaizda
Kontekstinio vertimo vienu veiksmu (VVV) langas
Žodyno rodymas virš kitų aktyvių programų langų
Straipsnelio trumpinimų paaiškinimas iškylančio meniu pavidalu
Automatizuotas programos naujinimas internetu
Lietuviškų žodžių išskyrimas žodyno straipsneliuose
Programos nuostatų skaičius 6 30
Vertimų paieškos būdai
Pagal pradžią sutampančių žodžių
Išmanioji žodžių ir frazių
Tiksliai sutampančių žodžių žodynų antraštėse
Panašiai tariamų žodžių
Teksto fragmentų su ieškomu žodžiu (konteksto)
Išmanioji VVV paieška atsižvelgianti į kontekstą
Bendra paieška pagrindiniame, vartotojo žodyne bei tezaure
Sklandantysis žodžio vertimas, ties kuriuo pelės žymeklis laikomas 3 s.
Vertimo informacija
Anglų-lietuvių kalbų vertimo straipsnelis
Tezauro straipsnelis
Vartotojo žodyno straipsnelis
Angliškų žodžių tarimo transkripcija
Antraštinių žodžių vartojimo dažnumo indekso rodymas
Automatinis iškarpinės vertimas
Žodžio vertimas vienu veiksmu (VVV) ties pelės žymekliu (32-jų bitų programose)
VVV rezultato pateikimas atskirame lange
Kontekstinis vertimas VVV lange
Vertimas iš PDF ir kitokių dokumentų
Angliškų žodžių tarimas balsu
Kaitomos formos, antonimai, sinonimai bei įvairios sąvokos (panašios, siauresnės, platesnės ir susijusios) iš tezauro
Mašininis žodžio, sakinio arba pastraipos vertimas VVV lange (naudojant viešąją VDU vertimo paslaugą)
Paieškos istorija
Verstų angliškų ir lietuviškų žodžių istorijos kaupimas bendrame sąraše
Verstų angliškų ir lietuviškų žodžių istorijų kaupimas atskiruose sąrašuose
Automatinis istorijos sąrašo išsaugojimas išjungus žodyną
Istorijos sąrašo rodymas/paslėpimas
Istorijos įrašų kaupimo išjungimas
Istorijos įrašų kopijavimas į iškarpinę
Istorijos sąrašo išsaugojimas atskiruose failuose
Istorijos sąrašo įkėlimas iš išsaugotų failų
Pasirinktinis įrašų šalinimas iš istorijos sąrašo
Viso istorijos sąrašo išvalymas
Žodžio ieškojimo dažnumo indikatorius
Vartotojo žodynas
Naujo vartotojo žodyno failo kūrimas
Vartotojo žodyno failo išsaugojimas
Pasirinktinai atveriamas vartotojo žodynas
Žodyno papildymas kito vartotojo žodyno įrašais
Visų įrašų šalinimas iš atverto vartotojo žodyno
Naujo straipsnelio sudarymas vartotojo žodyne
Pasirinkto straipsnelio redagavimas
Pasirinkto straipsnelio šalinimas
Kitos galimybės
Ciklinis lietuviškų raidžių įvedimas paieškos lauke
Automatinis teksto kalbos atpažinimas VVV režime
Teksto rašymas ekranine klaviatūra paieškos lauke
Būsenos juosta pagalbinėms funkcijoms ir informacijai teikti
Straipsnelio spausdinimas
Spausdinamos informacijos peržiūra