Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Angliška abėcėlė
A a [eɪ] H h [eɪtʃ] O o [əu] U u [ju:]
B b [bi:] I i [aɪ] P p [pi:] V v [vi:]
C c [si:] J j [dʒeɪ] Q q [kju:] W w ['dʌblju:]
D d [di:] K k [keɪ] R r [a:] X x [eks]
E e [i:] L l [el] S s [es] Y y [waɪ]
F f [ef] M m [em] T t [ti:] Z z [zed]
G g [dʒi:] N n [en]