Fotonija


Naujiena

Naujinimas programai ANGLONAS 2. Turimą versiją 2.0 keiskite į 2.1 nemokamai

plačiau

Mobilus ANGLONAS

Anglų–lietuvių–anglų kalbų žodynas „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“ App Store parduotuvėje

noriu

Pirkti

Užsisakykite programas iš gamintojo UAB „Fotonija“ internetinės parduotuvės

perku

Dažniausiai užduodami klausimai apie ANGLONAS 2

Kodėl programos versijos 2.1 VVV lange, įjungus slankųjį režimą (kai turi būti verčiamas žodis iš po 3 s. nejudinamos pelės rodyklės), neveikia vertimas iš Mozilla Firefox naršyklės ?

Greičiausiai Mozilla Firefox programoje išjungtas plėtinys atsakingas už šio veiksmo vykdymą. Atidarykite šios naršyklės priedų tvarkytuvės langą ir įjunkite plėtinį „WordCaptureX“.


Ar ANGLONAS 2 veikia 64 bitų Windows operacinėje sistemoje?

Nors ANGLONAS 2 yra 32 bitų programa, ji puikiai veikia ir 64 bitų Windows operacinėje sistemoje. Atvėrus pagrindinį programos langą, jame veikia visos funkcijos, galėsite naudotis visais programos duomenų bazėje esančiais žodynais. Tam tikros  ypatybės atsiranda naudojantis vertimo vienu veiksmu (VVV) langu. Jeigu VVV langas aktyvuojamas pelės žymekliui esant 32 bitų programos lange, VVV lange galėsite naudotis visomis programos galimybėmis.  Jeigu VVV langas bus aktyvuotas pelės žymekliui esant 64 bitų programos lange, negalėsite naudotis kai kuriomis programos galimybėmis: optine ženklų atpažinimo (angl.  – OCR) sistema bei internetiniu mašininiu vertimu. Interneto turinio vertimui 64 bitų Windows operacinėje sistemoje patariame naudoti 32 bitų naršyklę – joje galėsite naudotis visomis ANGLONO 2 funkcijomis.

Kas yra konkordansas?

Senas lietuvių priežodis sako: „Iš dainos žodžio neišmesi“. Žodžiai yra tiesiog įaugę į tekstą, dažnai tik jame išryškėja tikrosios žodžių reikšmės. Tai ypač būdinga analitinėms kalboms, pvz., anglų kalbai. Pagalvokite, kaip nežinodami konteksto verstumėte anglišką žodį „set“? Yra žymiai lengviau išmokti svetimos kalbos gramatiką nei taisyklingą tos kalbos žodžių vartojimą. Geriau suvokti to ar kito žodžio vartojimą svetimoje kalboje padeda teksto fragmentų su tuo žodžiu nagrinėjimas. Jei teksto fragmentų yra daug, juos patogiau skaityti, kai tiriamasis žodis yra aiškiai išskirtas. Vienas tokių patogaus pateikimo metodų yra teksto fragmentų sąrašas, kuriame tiriamasis žodis kiekvienoje eilutėje yra užrašytas fiksuotu atstumu nuo eilutės pradžios, dažniausiai jos centre. Tokiame sąraše vizualiai dominuoja centre esantis stulpelis, sudarytas iš tiriamųjų žodžių. Iš kairės ir (arba) dešinės nuo tiriamųjų žodžių yra kaimyniniai žodžiai (kolokatai). Tokio tipo sąrašas lingvistikoje ir yra vadinamas konkordansu. Taigi, konkordansas yra konteksto atvaizdavimo ir suvokimo priemonė.
ANGLONAS 2 programoje konkordansas formuojamas iš žodynuose surastų teksto fragmentų, kuriuose yra ieškomasis žodis. Konkordansas rodomas Sąrašų polangyje, skirtuke Radiniai, paspaudus Konteksto mygtuką grupėje Paieška, kuris yra pagrindinio lango skirtuke Pradžia.

Kas yra žodžio kontekstas?

Kartais yra apibrėžiama, jog žodžio kontekstas – tai teksto ištrauka, iš kurios tiksliai suprantama atskiro į ją įeinančio žodžio reikšmė. Be abejo, čia kalbama apie lingvistinį kontekstą. Šis apibrėžimas nėra visai tikslus. Turint pavienę teksto ištrauką (teksto fragmentą) geriau būtų teigti, jog į tą tekstą įeinančio žodžio reikšmė gali būti pakankamai patikimai numanoma, nuspėjama. Žodžio reikšmės supratimas iš teksto ištraukos priklauso ir nuo skaitytojo kitų tekstų žinojimo – intertekstinio konteksto. Žodžio reikšmę tiksliau nusakys keli teksto fragmentai su tuo žodžiu. Kuo daugiau teksto fragmentų, tuo platesnis kontekstas. Nagrinėjant platų kontekstą (jis pateikiamas tekstynuose – elektroniniuose tekstų rinkiniuose), galima surasti reikšmės atspalvius arba netgi išskirti naujas, mažai žinomas žodžio reikšmes. Tačiau daugelis pasakys, jog čia akademinis požiūris, gi žodynuose žodžio reikšmės jau yra nustatytos, dažnai jos netgi numeriais sužymėtos. Tad kas sudaro žodžio kontekstą žodyne, ir ar jis gali duoti kokią nors apčiuopiamą naudą skaitytojui?

Su kurio nors žodžio kontekstu žodynuose susiduriame nagrinėdami juose esančias frazes bei pateiktus iliustracinius pavyzdžius su tuo žodžiu. ANGLONO 2 programoje kontekstas formuojamas iš žodyne surastų teksto fragmentų su ieškomu žodžiu. Kontekstas pateikiamas koncentruotai – visi surastieji teksto fragmentai yra sudėti tam tikro pavidalo sąraše (šis sąrašas yra vadinamas konkordansu, jis rodomas  Sąrašų polangyje, skirtuke Radiniai, paspaudus Konteksto mygtuką grupėje Paieška, kuris yra pagrindinio lango skirtuke Pradžia). Dažniau vartojamų žodžių kontekstą žodyne gali sudaryti šimtai teksto fragmentų – taigi, kartais gaunamas gana platus kontekstas.

Tikslesnis žodžio reikšmės nustatymas ar iliustravimas nėra vienintelė naudinga žodyno konteksto savybė. Jame atsiskleidžia kalbai būdingi žodžių deriniai, jų vartojimo ypatybės. Kontekste matosi, jog kai kurie žodžiai tiesiog limpa vienas prie kito arba jie čia suskamba gyvai ir natūraliai, kaip jau daug kartų girdėta.

Daugelis siekia tobulai išmokti užsienio kalbą, kad ji būtų ne tiktai gramatiškai taisyklinga, bet ir tiksli bei sklandi. Tai nėra lengvas uždavinys. Žymus lietuvių kalbininkas Antanas Salys yra pasakęs: „Pigu išmokti svetimos kalbos, bet sunku jos dvasią pagauti“. Būtent kontekste atsiskleidžia daugybė sunkiai suformuluojamų kalbos vartojimo taisyklių. Įsigilinus į šioje programoje koncentruotai pateikiamus žodžių kontekstus, skaitytojui daugeliu atveju gali pavykti intuityviai perprasti minčių reiškimo būdą svetimojoje kalboje, jos dvasią.

Ar programa nekelia grėsmės mano konfidencialiai informacijai?

Kelios ANGLONO 2 programos funkcijos naudoja internetinį ryšį. Internetinis ryšys yra potencialiai pavojingas duomenų saugumui, todėl tiek programinės įrangos gamintojas, tiek ir vartotojas turi stengtis minimizuoti jo keliamą riziką.
ANGLONAS 2 pagal numatymą automatiškai nesiekia internetinio ryšio, jį aktyvuoti galite tiktai Jūs, atlikdami sąmoningus veiksmus – nuspausdami atitinkamus mygtukus arba keisdami nuostatas programos lange. Naudojantis šios programos internetinėmis funkcijomis visa rizika tenka Jums, todėl, jeigu Jūsų kompiuteryje yra kritiškai svarbi arba konfidenciali informacija, internetinėmis funkcijomis geriau nesinaudokite.

ANGLONO 2 programoje yra šios funkcijos, naudojančios internetinį ryšį: programų naujinimas, pagalba tinkle, žodžių tarimas žmogaus balsu ir mašininis vertimas. Programų naujinimas ir pagalba tinkle yra potencialiai mažai pavojingos. Šios dvi funkcijos naudoja internetinį ryšį tik su gamintojo (UAB „Fotonija“) svetaine, kuri yra saugoma nuo virusų ir kito pavojingo turinio. Be to, programų naujinimai yra patvirtinami elektroniniu „Fotonijos“ parašu.
Angliškų žodžių tarimo žmogaus balsu ir internetinio mašininio vertimo funkcijos naudoja internetinį ryšį su respektabilių trečiųjų šalių internetinėmis svetainėmis, tačiau jų saugumo lygiui UAB „Fotonija“ neturi ir negali turėti jokios įtakos.

Jeigu Jūs šioje programoje nusprendėte naudotis internetine mašininio vertimo paslauga vertimo vienu veiksmu (VVV) lange, patariame atkreipti dėmesį į keletą dalykų.

• Jūsų internetiniam vertimui siunčiama informacija gali būti automatiškai užrašyta vertimo serverio žurnale (taigi, ne Jūsų kompiuteryje!), todėl išjunkite šią funkciją VVV lange, jei verčiate konfidencialią informaciją. ANGLONO 2 programa atskiro žodžio vertimą kuo puikiausiai atliks naudodama tik savo vidinę informaciją, esančią vien Jūsų kompiuteryje.
• Jeigu visgi nusprendėte internetinio vertimo funkcijos neišjungti, būkite atsargus, jeigu programos nuostatose įjungėte automatinį iškarpinės vertimą. Esant šiam režimui automatiškai verčiama tai, kas yra nukopijuojama į iškarpinę – ir ši informacija iškeliauja į internetą, jei internetinio vertimo funkcija įjungta. Turėkite galvoje, jog Jūs ne visada matote visą informaciją, kuri yra nukopijuojama į iškarpinę – ten gali patekti ir nepageidaujama informacija. Toks pavojus yra ypač realus kopijuojant į iškarpinę duomenų bazių lentelių duomenis.

Konfidencialios informacijos paskleidimo pavojų sumažinsite, jeigu į internetą visada siųsite versti tik vieną sakinį, o ne visą pastraipą. Tą galite nurodyti Programos nuostatų lange, temoje Kita, grupėje Anglų-lietuvių kalbų internetinis vertikas.

Kam reikalingas optinis ženklų atpažinimas ANGLONO 2 programoje?

Viena patogiausių ANGLONO 2 programos savybių yra vertimas vienu veiksmu (VVV). Šiame režime nereikia klaviatūra rinkti verčiamų žodžių – vartotojui spustelėjus tam tikrą pasirinktą klavišų kombinaciją, automatiškai išverčiami žodžiai, esantys ties pelės žymekliu. Renkant verčiamą tekstą klaviatūra, padaroma daugiau klaidų, darbas yra lėtesnis.
Naudodami šį efektyvų režimą susidursite ir su tam tikrais sunkumais. Daugelis programų pateikia tekstą kompiuterio ekrane paveiksliuko pavidalu. Įjungus optinio ženklų atpažinimo (angl. Optical Character Recognition – OCR) režimą ANGLONO 2 programoje toks paveiksliukas vėl bus paverstas redaguojamu tekstu, kuris po to bus automatiškai įkeltas į žodyno paieškos lauką ir išverstas.
ANGLONO 2 optinį ženklų atpažinimo režimą galima panaudoti ne tik tekstų vertimui, bet ir „sunkių“ tekstų kopijavimui į iškarpinę. Kai kurios programos blokuoja tekstų kopijavimą į iškarpinę. Nepaisant šio blokavimo, verčiant optinio ženklų atpažinimo režime, VVV langas parodo teksto fragmentą, esantį ties pelės žymekliu. Šį fragmentą visada galėsite nukopijuoti į iškarpinę. Taip į iškarpinę galima nukopijuoti netgi nuotraukose matomus užrašus.
Šiandien optinis ženklų atpažinimas dar nėra panacėja. Naudojant šį metodą, yra nemaža klaidų tikimybė, sunkiai atpažįstamas smulkus šriftas. Visgi, šis režimas Jums palengvins darbą daugeliu atvejų.